Avlsprojekter 2019

Avlsforeningen for Skotsk HøjlandskvægJylland

Avlsprojekt 2018 Sindal i Vendsyssel

Projetleder: Kurt Sørensen, tlf. 2231 6500, e-mail: rosendal2009@gmail.com.

Avlstyr: Nordgaards Malcolm. Tyren er 3 år gammel, ualmindelig arbejdsvillig, er pt far til 15 kalve - ca. 15 mere tilgår i løbet året. Alle hans kalve er levendefødte og uden hjælp. Malcolm er en fantastisk rolig tyr og han har en rigtig god symmetri i sin opbygning. Lang lige ryg med god bredde, bred bov og gode dybe lår, alder taget i betragtning. Malcolm blev kåret i foråret med 89 i helhed. Ankomst til Rosendals Højlandskvæg fra ultimo Maj.


Se Stamtavle


Navn Ko/kvie

Ejer

1

Nature Kathy

Preben og Britta Koch

2

Westergaards Hirse

Preben og Britta Koch

3

Kirstineminde Karen Helene

Cecillia Vanggaard

4

Chr. Nr. 37501-00059

Britt Christensen

5678


WP_20190428_14_54_04_Pro
WP_20190508_14_25_42_Pro
WP_20190508_14_25_59_Pro


Nr.

Navn ko/kvie

Ejer

1234


Navn kvie

Ejer

1234


Avlsprojekter 2019


Avlsforeningen yder et tilskud på 500 kr. pr. hundyr, der deltager i avlsprojekter 2018. For at et avlsprojekt er tilskudsberettiget skal det være godkendt af avlsforeningen (slået op på denne side). Derudover skal krav til henholdsvis hundyr og dets ejer samt projektejer og tyr være opfyldt, se overfor.


Foruden eventuelle hundyr fra projektejer skal der være hundyr fra mindst to eksterne besætninger for at være et avlsprojekt med muligt tilskud til hundyrejere.

Tyrens ejer (projektejer) fastsætter projektafgift, der omfatter tilsyn, løbning, foder, vand og mineraler i et antal dage, der normalt vil resultere i drægtighed, normalt mindst 70 dage.

Projektafgiftenbestemmes af projektejer, men bør højst være 1.000 kroner pr. hundyr. Projektejer garanterer ikke for drægtighed.

Avlsforeningen giver et tilskud til hundyrets ejer, når denne er medlem af Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg. Tilskuddet er 500 kroner pr. hundyr, som udbetales til hundyrets ejer efter, at dyret er hentet hjem. Projektejer får ikke tilskud til egne hundyr.

Hundyrets ejer forpligter sig til at registrere og indberette kalvens vægt ved fødsel, 200 dage og 365 dage til Kvægdatabasen for kalve, der bliver født som resultat af, at moderen har været med i et avlsprojekt. Vægt ved 200 og 365 dage kan registreres på en vægt (bedst) eller ved aflæsning på et kreaturmålebånd.


Beskrivelse af avlsprojekter generelt


Krav til avlsprojekter samt deres indhold

Et avlsprojekt i 2018 består af en tyr samt en projektejer, som styrer alt det praktiske ved avlsprojektet.


Krav til hundyr og dets ejer:

 1. Hundyret skal være renracet Skotsk Højlandskvæg (= min. 87,5 % Highland Cattle)
 2. Ejer sørger for transport til og fra avlstyren
 3. Hundyret opholder sig hos projektejer for ejers egen risiko, og ejer sørger for eventuel forsikring af dyret.
 4. Ejer indberetter hundyret med afgang til levebrug og med indgang i projektejers besætning – samt med indgang, når hundyret kommer tilbage efter endt ophold hos projektejer. 


Krav til projektejer og tyren:

 1. Tyren skal have bekræftet forældreskab og være mindst 93,75 procent Highland Cattle
 2. Tyren skal være kåret med mindst 83 for Helhed.
 3. Tyren skal have minimum S-indeks 108 pr. maj 2018.
 4. Projektejer oplyser om eventuelle uønskede egenskaber hos tyren
 5. En avler kan søge avlsforeningen om dispensation for tyre, der ikke opfylder fastsatte minimumskrav for projekttyre
 6. Projektejer sender oplysninger om avlsprojektet til bestyrelsen/webmaster (stamtavle, foto af tyren, kort tekst om ankomst/afgang, adresse mm.) til offentliggørelse på avlsforeningens hjemmeside og i nyhedsbrev
 7. Projektejer fører tilsyn med dyrene og sikrer, at der er tilstrækkeligt med foder og frisk vand samt tilbyder dyrene mineraler
 8. Projektejer laver kontrakt med den enkelte hundyrejer med underskrift fra alle parter
 9. Projektejer indberetter oplysninger om indgang i og afgang fra besætningen for hvert hundyr samt indberetter løbeperiode (dagen efter indgang til dagen før afgang).


Eventuelle henvendelser om avlsprojekter til: Charlotte Skou