Nyt om dyrskuer

 

Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg

Nyt om dyrskuer

 

Nye regler for Salmonella i 2015 - nu er der ikke længere krav om blodprøver ved udstilling af kødkvæg fra det lavprivalente område, som udstilles i det lavprivalente område. Dvs. dyr fra Sjælland og Fyn, som udstilles på Roskilde Dyrskue og Det Fynske skue.

 

Regioner med høj og lav forekomst af salmonellasmitte

Danmark er jf. gældende bekendtgørelse om salmonella hos kvæg opdelt i 2 områder – et (Fyn, Sjælland med tilhørende øer – svarende til postnumre <6000) med lav forekomst af salmonellasmittede besætninger og et område (Jylland med tilhørende øer – svarende til postnumre >6000). Der er særlige lovkrav for dyrskuer hvor der tilføres dyr fra begge områder. Grænsen mellem områderne kan ændres af Fødevarestyrelsen.

Generelle lovgivningsmæssige regler for deltagelse i dyrskue

 

Det enkelte dyr må kun udstilles, hvis det vedvarende har været registreret i besætninger med salmonellaniveau 1 i minimum 9 måneder inden skuet.

Dyr kan efter deltagelse i dyrskue/individprøvning flyttes tilbage til oprindelsesbesætningen eller til en anden niveau-1 besætning, beliggende i samme område som oprindelsesbesætningen

 

For regionale dyrskuer i det lavprævalente område – Fyn, Sjælland mm. Dyrskuer udelukkende med deltagelse af dyr fra dette område:

Ingen særlige krav

 

For regionale dyrskuer i det højprævalente område – Jylland mm. Dyrskuer udelukkende med deltagelse af dyr fra dette område:

Lovgivningsmæssige regler

Alle Salmonella Dublin niveaugivende prøver skal være udtaget indenfor 12 måneder før udstilling. For tankmælksprøver gælder, at de skal være udtaget med mindst 3 ugers mellemrum.

 

Supplerende krav fra dyrskuerne

 

Ikke-mælkeleverende besætninger:

1.Niveautildeling dokumenteres ved blodprøver af en stikprøve af besætningens dyr (2 – 8 prøver afhængig af besætningsstørrelse) udtaget indenfor 12 mdr. før skuet. Dyr, der skal udstilles, kan indgå i stikprøven. Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status.

2.Det anbefales, at dyret/dyrene, der skal tilføres skuet undersøges med blodprøver for forekomst af salmonellaantistoffer. Findes dyr med positivt resultat (≥ 50 i ODC%) kan besætningen ikke udstille på dyrskuet.

 

For dyrskuer hvor der sker sammenblanding af dyr fra henh. det lav- og højprævalente område fx Landsskuet mv.:

Lovgivningsmæssige regler

I. Gælder for dyr fra besætninger i det højprævalente område:

 

Ikke-mælkeleverende besætninger:

1.Niveautildeling dokumenteres ved blodprøver af en stikprøve af besætningens dyr (2 – 8 prøver afhængig af besætningsstørrelse) udtaget indenfor 12 mdr. før skuet. Dyr, der skal udstilles, kan indgå i stikprøven. Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status.

2.Dyret/dyrene, der skal tilføres skuet undersøges med blodprøver for forekomst af salmonellaantistoffer. Findes dyr med positivt resultat (≥ 50 i ODC%) kan besætningen ikke udstille på dyrskuet.

Gælder for dyr fra besætninger i det lavprævalente område:

Ingen særlige krav.

Supplerende krav fra dyrskuerne for dyr fra besætninger i det højprævalente område

 

Kilde: Opgørelse fra Dansk Kvæg 2013.