Begivenheder

Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg

Begivenheder

 

30.01.19 Årsmøde Club Syd

20.02.19 Årsmøde Kødkvæg Sjælland

05.03.19 Club Fyn arrangerer møde med dyrlæge Thomas Gregersen fra Faxe

24.03.19 Generalforsamling

14.04.19 Club Sjælland

 

 

 

 

Highland Cattle Club Jylland -Syd inviterer til årsmøde.

Onsdag den 30. januar 2019 kl. 19.00

Sted: Diagonalkroen, Torvet 1, 7323 Give (Fiskestuen) Print program

 

Dagsorden

 

1.Beretning af året 2018 og visioner for 2019

2.Aflæggelse af regnskab.

3.Valg af stemmetæller

4.Valg af formand, på valg er Anni Assenbjerg

5.Valg af kasser, på valg er Henning Skouboe

6.evt. valg af yderligt medlem til Club ledelse

 

Emne:

 

Udegående dyr- skur eller ikke, Nyt og medlemmernes erfaringer med kontrol.

Erfaringsudveksling efter deltagernes input / spørgsmål.

 

Sæt kryds i kalenderen lørdag den 6. april 2019 hvor årets første temadag, ”Optimal fodring med græs og naturpleje” herunder brug af holistisk afgræsning. Temadagen er arrangeret i samarbejde med Økologisk Landsforening og Michael Kjerkegaard, og finder et sted i nærheden af Vejle. Det er tanken at følge op med en temadag mere med i græs fodring i august / september i en medlemsbesætning som kunne tænke sig at implementere holistisk afgræsning, f.eks. til færdig fedning af slagtedyrene. Byd ind hvis I er interesseret i at lægge besætning til.

 

Pris: 75,00 kr. inkl. Kaffe og kage

Tilmelding er nødvendig senest den 28. januar.

Til Henning Skouboe, Tlf. 24 98 82 15 eller Anni Assenbjerg på aia@assenbjerg.dk,

Venlig Hilsen

Henning og Anni

På vegne af

Highland Cattle Club Syd

Kødkvæg Sjælland holder årsmøde 20. februar kl. 17:00, 2019, Fulbyvej 15, Sorø. Årets indlæg:

HVORDAN PÅVIRKES KLIMAET AF VORES OKSEKØDSPRODUKTION?

Det er der mulighed for at få meget mere viden om, når forsker og Lektor Lisbeth Mogensen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet kommer og holder et foredrag om emnet.

Bøffer fra malkekvæg er mere klimavenlige end dem fra kødkvæg - omvendt er kødkvægsbøffer gode for naturen.

Produktion af oksekød påvirker klimaet, miljøet og biodiversiteten – men påvirkningerne afhænger af, hvordan kødet produceres. Der ligger et stort potentiale i at reducere miljøbelastningen pr. kg produceret kød ved at øge udnyttelsen af slagtedyrets spiselige biprodukter.

Det er ikke nogen hemmelighed, at produktion af oksekød påvirker klimaet væsentligt. Det, som er mindre kendt, er, hvordan de forskellige produktionssystemer, der ligger til grund for de bøffer, der havner på vores tallerkener, påvirker klimaet og miljøet, og hvor i produktionskæden, man kan sætte ind for at reducere belastningerne af klimaet og miljøet.

Forskere fra Aarhus Universitet har opgjort, hvordan de forskellige produktionssystemer hver især påvirker klimaet og miljøet.

Club Sjælland arrangerer besætningsbesøg 14/4 kl. 13:00. Vi mødes hos Hanne og John-Erik, Riisvej 20, 4540 Fårevejle.

 

Vi skal se området og besætningen samt diskutere løst og fast.

 

Tilmelding til Lis Seidenfaden 22805180 baruphighland@gmail.com

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen i Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2019 afholdes i år på Sjælland søndag d. 24. marts på Gyrstinge Skovkro, Gyrstinge Skovhuse 33, 4173 Fjenneslev. Forud for generalforsamlingen afholdes sædvanen tro avlertime.

Her kommer snart flere begivenheder.....