Begivenheder

Begivenheder


22.08.2020 Arrangement hos Kurt Aldal Sørensen. Arrangementet finder sted i Sindal, Nordjylland.

??.??.2020 Generalforsamling
Her kommer snart flere begivenheder.....

Indkaldelse til generalforsamling

Søndag d. ??. ? 2020 kl. 12.30 afholdes generalforsamling i Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg på DanHostel, Skovvej 46, 5300 Kerteminde. Forud for generalforsamlingen er der avlertime.


Program for dagen

Kl. 10:00 Avlertime

Kl. 11:30 Frokost (pris 175 kr.)

Kl. 12.30 Generalforsamling

Kl. 14.00 Kort pause med kaffe og kage, hvor foreningen er vært

Kl. 14.15 Generalforsamling fortsat

 

Dagsorden for generalforsamling 2020

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent(-er) for 2021
 7. Valg af formand
 8. Valg af tre medlemmer og tre suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 10. Uddeling af hædersbevisninger
 11. Eventuelt

 

Inden generalforsamlingen får du en detaljeret indkaldelse til generalforsamlingen pr. mail, som er vedhæftet det reviderede regnskab for 2019, revideret budget for 2020, budget for 2021 samt indkomne forslag.


Husk - Tilmelding til frokost sendes til bestyrelse@highland-cattle.dk

 

Bestyrelsen