Begivenheder

Begivenheder


29.03.2020 Generalforsamling

19.02-2020 Østlige Øers Kødkvægsudvalgs årsmødeHer kommer snart flere begivenheder.....

Indkaldelse til generalforsamling

Søndag d. 29. marts 2020 kl. 12.30 afholdes generalforsamling i Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg på DanHostel, Skovvej 46, 5300 Kerteminde. Forud for generalforsamlingen er der avlertime.


Program for dagen

Kl. 10:00 Avlertime

Kl. 11:30 Frokost (pris 175 kr.)

Kl. 12.30 Generalforsamling

Kl. 14.00 Kort pause med kaffe og kage, hvor foreningen er vært

Kl. 14.15 Generalforsamling fortsat

 

Dagsorden for generalforsamling 2020

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent(-er) for 2021
 7. Valg af formand
 8. Valg af tre medlemmer og tre suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant
 10. Uddeling af hædersbevisninger
 11. Eventuelt

 

Inden generalforsamlingen får du en detaljeret indkaldelse til generalforsamlingen pr. mail, som er vedhæftet det reviderede regnskab for 2019, revideret budget for 2020, budget for 2021 samt indkomne forslag.


Husk - Tilmelding til frokost sendes til bestyrelse@highland-cattle.dk

 

Bestyrelsen

Østlige Øers Kødkvægsudvalgs
Årsmøde


Onsdag den 19. februar 2020 kl. 18.00
VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø


Aftenen starter med spisning kl. 18.00


Kl. 19.00 Indlæg.

Vi kan ikke undvære kødkvæg i indsatsen for natur og klima.
V/Rikke Lundsgård, Landbrugspolitisk Seniorrådgiver,
Danmarks Naturfredningsforening.


Kl. ca. 20.30 Årsberetning
V/Formand Mogens Hansen.


Kl. ca. 21.00 valg til Kødkvægsudvalget
På valg er:
- Lis Magnussen (Modtager genvalg)
- Steffen Albrektsen (Modtager genvalg)


Det er gratis at deltage, men på grund af
forplejning ønskes tilmelding senest
den 15. februar på tlf. 57 86 50 00
eller mail: info@vkst.dk


Kødkvægudvalget


Læs annonce