Generalforsamling 2018

Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg

Skottemarked

I forbindelse brunch og tiden op til generalforsamlingen "udstiller" vi – som tidligere – diverse gaver, som avlsforeningen gennem årene har modtaget i forskellige sammenhænge.

Samtidig åbner Britta Koch en lille filial af Skottebutikken, hvor du kan købe nogle af de populære Highland-produkter, som Skottebutikken forhandler. – Gør en god handel i filialen og spar portoen!

Britta har i år flere effekter, du aldrig har set før og der er mulighed for at købe mange gode og billige ting i butikken.


Invitation til dig, der vil sælge Skotter-effekter

I forbindelse med udstillingen og Skottebutikken inviterer vi dig til at medbringe diverse Skotte-effekter, som du gerne vil sælge. Det kunne være et maleri, en tegning eller fotos af skotter, noget, du selv har fremstillet, eller...?

Senest 14. marts må du gerne give Mogens Stendal et praj på ms@highland-cattle.dk, hvis du medbringer noget, du gerne vil sælge.


Kandidater til bestyrelse

Ønsker du at stille op til bestyrelse eller som revisor, kan du få din præsentation vist her på siden.

Send tekst og gerne et billede til web@highland-cattle.dk

Præsentation af kandidater til bestyrelsen 2018

Jeg, Niels Seidenfaden modtager genvalg som formand for Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg. På vores første bestyrelsesmøde sidste år, lovede jeg at tage formandsposten et år yderligere, hvis generalforsamlingen ønsker det. Jeg har haft Skotsk Højlandskvæg siden 1992, hvor vi startede med 2 køer fra Mette og Svend Nielsen. I dag er besætningen vokset til 35 køer med opdræt, i alt omkring 85 hoveder.

Jeg har tidligere siddet i bestyrelsen fra 1997-2013 og har erfaring med insemination, ilægning af embryoner, hjemmeafprøvning, individafprøvning, problematikken omkring crop ears og mange andre avlsrelaterede emner.

Pt. er bestyrelsen er i fuld gang med at prøve at få ændret reglerne for udegående dyr under vinterlignende forhold.

Vi prøver ihærdigt at overbevise forbrugerne om, at vores race producer noget af det bedste oksekød fra ekstensive arealer.

Jeg vil i 2018 arbejde på at få flere til at udstille – især til Landsskuet.


Niels Seidenfaden

Jeg, Jette Overby vil gerne genopstille til bestyrelsen.

Jeg startede med højlændere i 2003 og har i dag således knap 15 års erfaring med Skotske Højlændere. Morten og jeg bor på et lille fritidslandbrug i Nordsjælland og har løbende haft omkring 20 dyr i alt.

Jeg synes, det er hyggeligt at tage på dyrskue med mine dyr og jeg interesserer mig for avl. Jeg vejer og kårer, men lægger især vægt på at avle dyr med et godt og roligt temperament, som jeg kan færdes trygt iblandt og håndtere uden problemer. Jeg elsker dyrene og nyder at bruge meget af min fritid ude ved dem. Jeg er uddannet revisor, arbejder ved revisionsfirmaet Grant Thornton i København. Jeg har i de seneste 2 år siddet i bestyrelsen og vil gerne forsætte arbejdet sammen med den siddende bestyrelse.


Jette Overby


Jeg bor i barndomshjem på Sandbygaard mellem Hinnerup og Hadsten. Jeg har haft Skotsk Højland 14 år. Pt. har vi 39 dyr fordelt på 6 folde.

Jeg vil arbejde for at udbrede kendskab til skotsk højlandskvæg samt udveksling af erfaringer i rationel frilandsdrift med dyrene.

Jeg har siddet i bestyrelsen i 2 år og ønsker at genopstille.


Knud Boye-Nielsen

Som medlem af avlsforeningens bestyrelse vil jeg arbejde for, at alle medlemmer skal føle sig godt til passe i foreningen. Det skal være hyggeligt og dejligt for alle på dyrskuer, såvel som til diverse møder og events.

Jeg vil gerne fokusere på afsætning af kød, og arbejde på at skaffe 1 eller 2 rigtig store kunder, som vi kunne levere til i fællesskab. Disse kunder skal værdsætte virkelig første klasses kød, dvs. vi skal have fat i Michelin restauranterne (eller lidt mindre kan også gøre det). Kødet skal brandes som noget specielt, herunder min. 21 dage på krog, evt dry aging. Dvs. naturkød af første klasse, som samtidig sikrer biodiversiteten (fugle og insekter) i den danske natur på baggrund af den naturpleje, som dyrene laver. Vi har en historie at fortælle om naturpleje, dyrevelfærd osv.

Kravet om læskure skal droppes fuldstændigt for højlændere, da det giver ekstra omkostninger til ingen verdens nytte. Desuden afholder det mange fra at blive økologer. Hvis man er økolog kan kødet sælges til en langt højere pris, da efterspørgslen er høj.


Jeg er 64 år og har haft en ejendom med en større mælkeproduktion i over 30 år. Det har været min drøm i mange år en dag at få højlændere. Det blev så først til noget for seks år siden, efter salget af vores mælkeproduktionsejendom.

For tre år siden flyttede vi til en mindre ejendom, som vi havde fået totalrenoveret efter 10 års udlejning. Her har vi i dag vores besætning på 24 højlændere. Vi laver naturpleje for Esbjerg Kommune samt enkelte private. Vi forventer i år otte kalve.

Til reproduktion lejer vi hvert år en tyr med god afstamning. Alt kød sælges i dag ved stalddøren.


Henning Skouboe

Lene Bisgaard

Gommesen


Jeg, Lene Bisgaard Gommesen, ønsker at genopstille til bestyrelsen.

Jeg bor på en gård i Tårup, på Nordøstfyn, sammen med min mand Peter og vores 2 børn Emil og Ella. Vi har haft Skotsk Højlandskvæg siden 2013, og har i dag en besætning på i alt 68 dyr. Vores dyr laver naturpleje i Sybergland, heraf vores besætningsnavn: Syberg Highland Cattle. Selvom jeg er forholdsvis ny med skotter, syntes jeg selv, at jeg er nået langt, og har opbygget en bred erfaring.

I bestyrelsen vil jeg arbejde med bedre markedsføring af vores fantastiske dyr, både som kød men også som avlsdyr. Vi skal være bedre til at markedsføre og sælge vores dyr – levende som slagtede.

Hos os sælger vi alle vores slagtedyr fra vores gårdbutik, og vi har til tider svært ved at følge med efterspørgslen. Når der så samtidig findes medlemmer af foreningen, som har svært ved at afsætte deres dyr, ser jeg det som en oplagt opgave, at vi får skabt et ”forum”, som kan imødekomme begge parter.

Jeg vil arbejde for en styrkelse af sammenholdet i klubben, og sikre at der er plads til alle, både store og små avlere. Vi skal være bedre til at tage imod ideer og hjælp udefra, og frem for alt så skal vi være bedre til at hjælpe hinanden, og tage imod den hånd der bliver rakt frem… Vi skal igen lave aktiviteter, som inddrager flere af foreningens medlemmer. En styrkelse vores sammenhold kan ske ved øget deltagelse i arrangementer og dyrskuer, hvor jeg synes, vi skal lette adgangen også gerne på tværs af landsdelene.

Det aktive avlsarbejde skal der fortsat være stor fokus på. Det faktum at individafprøvningerne er slut på Ålestrup, er ikke ensbetydende med, at vi ikke skal individafprøve, men der skal tænkes nyt, og den udvikling vil jeg gerne være med til.

Jeg vil være med til at skabe ro i foreningen, så vi sammen kan fokusere på det, som er vores forenings formål: ”at fremme avlen med Skotsk Højlandskvæg”.


Tilmelding

senest  15. marts

Af hensyn til forplejning mm. vil vi gerne have styr på, hvor mange vi bliver.

Oplys venligst snarest og senest torsdag den 15. marts navn og adresse samt antal deltagere.

Tilmeld dig til avlsforeningens sekretær: 

E-mail: ms@highland-cattle.dk


Program for dagen


Kl. 10:00 Ankomst, registrering og betaling for forplejning, workshops


Kl. 11:30 Frokost (buffet, pris 150 kroner)


Kl. 12:30 Ordinær generalforsamling


Kl. 1:400 (cirka) Kaffepause (avlsforeningen er vært)


Kl. 14:30 Generalforsamlingen fortsætter.


Dagsorden


 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af Budget 2019 samt fastsættelse af kontingenter for 2019
 7. Valg af formand (gælder for 1 år). Niels Seidenfaden er på valg og er villig til genvalg
 8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (gælder for 2 år) og tre suppleanter (gælder for 1 år). Knud Boye-Nielsen, Lene Gommesen og Jette Overby er på valg til bestyrelsen og er villige til genvalg
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant. Ole Skou er på valg som revisor og er villig til genvalg
 10. Uddeling af hædersbevisninger
 11. Eventuelt.


Foruden formand og de tre bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, består bestyrelsen pt. af Anni Assenbjerg, Jens Kimer-Jørgensen og John Erik Hørdum.Adresse

Workshops og generalforsamling:


I Bygningen, Ved anlæget 14b, 7100 Vejle


Link til KRAK


Generalforsamling 2018

i Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg afholdes i år

18. marts kl. 12:30,

i Bygningen, Ved anlæget 14b, 7100 Vejle

Vi har sendt indbydelse og dagsorden samt det reviderede regnskab på e-mail 04-03-2018.

Tilbud ved workshops


Registrering i Webdyr Plus, blandt andet løbning og vejetal,

Mogens Stendal præsenterer


Smag Danmark, organisation af fødevareproducenter og -forhandlere, der kæmper for at bringe lokale kvalitetsfødevarer ind i danskernes køkken. Hanne Christensen fortæller


Mineraler til Skotsk Højlandskvæg, Valdemar Jakobsen, CellKim, præsenterer


Sådan binder du en god grime, Preben Kock giver opskriften


Varer i Skottehoppen, Britta Kock har udvalg med


”Syting mm” med motiver af Skotsk Højlandskvæg, Charlotte Skou har været kreativ og haft gang i symaskinen


Malerier og fotos med motiver af Skotsk Højlandskvæg, du er velkommen til at tage dine malerier og fotos med for at vise og eventuelt sælge. Giv på forhånd besked til ms@highland-cattle.dk, hvis du har noget med.