Navngivning af kalve

 

Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg

Navngivning af kalve

 

Ønsker du at følge Højlænderalfabetet skal kalvene i 2016 hedde noget, der begynder med M. Det er hensigtsmæssigt at tildele kalven gårdens eller lokalitetens navn, f.eks. Højlands Markus, så vi kan se, at den er født i besætningen "Højland" og vi kan kende den fra alle de andre Markusser, som nok vil fødes i mange andre besætninger i løbet af 2016.

Navngivne kalve optages i Kvægdatabasen med deres fulde oprindelige navn, et såkaldt "langt navn" på indtil 20 karakterer. Dette navn kan ikke ændres uden skriftlig tilladelse fra den oprindelige navngiver eller dennes repræsentant. Ejeren af et ikke navngivent dyr kan tildele dyret et navn og ved indberetning få dette registreret i Kvægdatabasen. Dyr kan administrativt tildeles et "kort navn" på indtil 10 karakterer. Det korte navn skal så vidt muligt afspejle det lange navn, F.eks. "Bond" - "James Bond" eller som de fleste "Bond" og "Vestskoven Bond".

Du kan hvert år finde inspiration til kalvenavne, der begynder med årets bogstav, i april nummeret af Highland Nyt.

 

I år hedder kalvene noget, der begynder med M

 

Kilde: Opgørelse fra Dansk Kvæg 2013.