Hjem

Nyt på siden06.08.2020 Virtuelt dyrskue

17.06.2020 Nye dyr på salgslisten

25.04.2020 Nye dyr på salgslisten

12.04.2020 Nye dyr på salgslisten

20.03.2020 Insemineringstyre

15.03.2019 Club MidtNordJylland

15.03.2020 Opdateret begivenheder

15.03.2020 Aflysning af generalforsamling

17.02.2020 Dyrskuemanual 2020

17.02.2020 Nye dyr på salgslisten

15.02.2020 Årsstatistik 2019 Danks Kødkvæg

12.02.2020 Dødsfald

03.02.2020 Avlsprojekter - Tyren skal være testet negativ for Crop Ears.

02-02.2020 Østlige Øers Kødkvægsudvalgs årsmøde

30.01.2020 Forårskåring 

29.01.2020 Insemineringstyre

29.01.2020 Opdateret kåring

29.01.2020 Opdateret aktive avlsbesætninger 

17.01.2020 Bestyrelses kandidater

17.01.2020 Slagtning hos landmanden

16.01.2020 Indkaldelse til generalforsamling

15.12.2019 Hitlister - Højtkårede dyr

02.11.2019 Nyt om udegående dyr

01.11.2019 Opdateret begivenheder

26.10.2019 Dyr købes

21.10.2019 Nye dyr på salgslistenDe 4 nyeste varer i Scotshoppen

Folder til kødkunder

Grimer

Skotskternede servitter og bordløbere

Sticker til bilen i rød


Generalforsamling 2020

 


Kære medlem.

 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

 

Grundet corona krisen har det i 2020 ikke været muligt, at afholde den ordinære generalforsamlingen ifølge vedtægterne.

 

Fra den 8. juli hæves forsamlingsforbuddet til 100 personer og fra den 8. august hæves forsamlingsforbuddet til 200 personer under forudsætning af, at smittespredningen ikke udvikler sig i for negativ retning.

 

Da sommerferien står for døren, og da der skal høstes m.m. fra august og fremefter, har bestyrelsen besluttet, at rulle den ordinære generalforsamling. Det betyder, at den ordinære generalforsamling vil blive afholdt inden udgangen af april 2021 og at nuværende bestyrelse, 

revisor med flere fortsætter indtil da.

 

På vegne af bestyrelsen

John-Erik Hørdum

Avlsprojekter 2020


Er du projektejer af et avlsprojekt eller har du hundyr du gerne vil have med i et avlsprojekt?


Læs mere under emnet Avl.


Kontakt John-Erik Hørdum

Aflysning af generalforsamlingenSet i lyset af statsministerens udmelding om fare for Coronavirus, aflyser bestyrelsen årets planlagte generalforsamling 29/3 på ubestemt tid.

Klub Fyn aflyser samtidig arrangementet 28/3.


Ny dato for afholdelse af generalforsamling bekendtgøres, når situationen er normaliseret.

Dansk Kødkvæg - Årsstatistik 2019


 Tabeller med statistik om Dansk Kødkvæg er tilgængelige via

 nedenstående link. 

 

 http://www.danskkoedkvaeg.dk/forside/nyheder/%C3%A5rsstatistik-2019/ 

Dødsfald - Tom Thomson, Woodneuk Fold


 Tom Thomson, Woodneuk Fold, døde pludselig men fredeligt mandag 

 aften. Det har været et stort chok for os alle og især for hans familie.

 

 Med venlig hilsen - Janet Duff

 Highland Cattle SocietyStirling Agricultural Centre 

Skal du have kåret dyr her i forårskåring?


Der er nu åbent for tilmelding til forårskåring af kødkvæg.

 

Der kåres i uge 13, 14, 16 og 17.  Deadline for tilmelding til forårskåring er 8. marts 2020

Er du den nye kandidat til Avlsforeningen for

Skotsk Højlandskvægs bestyrelse?

 

Bestyrelsen søger kandidater, der kan og vil bestyrelsesarbejde – som har fokus på at hjælpe foreningen med at realisere målene.


Bestyrelsesarbejdet er præget af alt fra overordnede til små problemstillinger. Men resultatet af arbejdet er, at det skaber fundamentet for fremdriften i foreningen.


Du skal være opmærksom på, at du skal bidrage med viden, kompetence og erfaring og du skal være i stand til at bruge den nødvendige tid på bestyrelsesarbejdet.


Send en præsentation af dig selv til jeh@highland-cattle.dk senest d. 20. februar. Præsentationen vil blive sendt til samtlige medlemmer inden generalforsamlingen. 


Slagtning hos landmanden - Nye retningslinjer

 

En landmand har forskellige muligheder for at få slagtet sine dyr – typisk bliver dyrene transporteret levende til slagtning på et slagteri. Men der er også mulighed for at slagte dyr på bedriften, uden at gå på kompromis med fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og dyresundhed , og en ny model for "Gårdslagtning" er klar fra starten af 2020.

:

Fødevarestyrelsen har sammen med erhverv og interessenter udarbejdet en ny model for gårdslagtninger, hvor et autoriseret slagteri kan slagte hos landmanden.


Det indebærer, at dyrene kan blive bedøvet og afblødt på bedriften under slagteriets autorisation. Efter afblødningen bliver slagtekroppen transporteret til slagteriet til videre slagtemæssig behandling. Det stiller således nogle krav til slagteriet, som har ansvar for at bedøve, afbløde og transportere slagtekroppen til det permanente slagteri og for, at både dyrevelfærd og hygiejne er i orden, når landmanden vælger gårdslagtning.


Derudover er slagtningen omfattet af Fødevarestyrelsens kontrol.


Initiativet imødekommer de landmænd, som gerne vil undgå transport af de levende dyr til slagteriet.


Du kan læse hele artiklen på: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Slagtning-hos-landmanden-herunder-noedslagtning.aspx 

HITLISTER – HØJTKÅREDE KØER, KVIER OG TYRE


Om foråret og om efteråret bedømmer to kåringsinspektører fra SEGES, Torben Andersen og Carsten Dahl, køer, kvier og tyre i kødkvægsbesætninger. Du kan læse mere om kåring på Avlsforeningens hjemmeside www.highland-cattle.dk: Vælg Avl og Kåring. Og du kan læse en artikel i Highland Nyt, Nr. 1 marts
2019, side 12.

Pga. det store antal af kårede dyr i 2019, har vi af pladsmæssige årsager været nødsaget til at begrænse hitlisterne i Årsjournalen 2019 til dyr som er kåret med minimum 84 for Helhed. Men på nedenstående link kan du se alle 251 dyr som er kåret med Helhed på 80 eller bedre.


Læs artiklen


Se hele Hitlisten


Bedre forhold for udegående dyr om vinteren.

Fødevarestyrelsen har udsendt nye tilpassede retningslinjer for udegående kreatur i vintervejr. De understøtter en høj dyrevelfærd og bedre sikkerhed for, hvordan reglerne overholdes hos de landmænd der har kreaturer gående ude om vinteren.


Læs hele artiklen

 


Foto: Hanne Hørdum

Fakta:

Dyr der går ude om vinteren skal være:

  • Robuste og være tilvænnet til at gå ude
  • Være ved godt huld og have et godt og tæt hårlag
  • Dyrene skal være rene og have adgang til et tørt leje
  • Der skal være græsdækkede arealer
  • Dyrene skal have mulighed for at finde læ, fra de naturlige forhold på stedet, evt. suppleret af managementtiltag
  • Hvis dyrene opholder sig ude, uden adgang til særligt beskyttende forhold, så skal de straks flyttes, hvis vejret bliver dårligt

Deadlines


Deadline Highland Nyt  <måned> er:

<xx. måned>