Hjem

Nyt på siden


20.06.2021 Nye dyr på salgslisten

27.05.2021 Nye dyr på salgslisten

05.05.2021 Ny avlstyr på salgslisten

04.04.2021 Virtuelt kursus i kalvefodring

16.03.2021 Virtuelt møde om rewilding, natur- og nationalparker

11.03.2021 Generalforsamling udsat

05.03.2021 KåringDeadlines


Deadline Highland Nyt  juni 2021 er:

20. maj

Temaet bliver håndtering af dyrBesætningsbesøg x 2 og årsmøde i Club Midt-Nordjylland.


Søndag 4. juli kl. 10-16  


Vi skal besøger køer fra de to besætninger Haller Fold og Loddenborg. Begge besætninger plejer at være faste deltager på Horsens dyrskue.

Arrangementet er også åbent for medlemmer fra andre landsdele. (Dog kan man ikke blive valgt på årsmødet, hvis man ikke tilhører Club Midt-Nordjylland)

 

Vi mødes på Ryvej, 8752 Østbirk, nær ved Vodvadsbro kl. 10.
Her har Holger og Carina Kjærgaard, Haller Fold, deres dyr gående. Holger og Carina er vært ved et rundstykke og en kop formiddagskaffe 😊

Holger vil fremvise deres dyr og det rige planteliv som er i de afgræssede enge langs med Gudenåen. 

 

Foreningen sørger for at indkøbe frokost fra Det lille røgeri i Vorvadsbro.

 

Efterfølgende skal vi besøge Knud og Ingerlise Christensen, Loddenborg.
Burgårdevej 35, 8654 Bryrup.

Knud og Ingelise vil fremvise deres dyr og være værter ved den afsluttende eftermiddagskaffe 😊

Vi vil afholde årsmødet i Club Midt-Nordjylland i forbindelse med eftermiddagskaffen.

Prisen for arrangementet er 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Betaling i forbindelse med tilmelding på Mobilepay til nr: 9307DT eller på konto nr. 7455-0005202857

Tilmelding senest torsdag d. 1 juli til Jesper Hansen på mail: Clubmidtnord@highland-cattle.dk eller tlf.: 61304502.
Tilmeldingen skal indeholde navn, adresse, mail og telefon nr. da vi efter tilmeldings fristen udsendes en listet med tilmeldte, så det er muligt at arrangere fælleskørsel.

 

Med venlig hilsen fra

Aktivitetsudvalget for Club Midt-Nordjylland.

Kurt Sørensen, Steen Andersen og Jesper Hansen.


  Kære medlem


   

  Indstillinger af kandidater som avlsforeningens formand, som medlem af bestyrelsen ved generalforsamlingen 2021

    

  Generalforsamlingen 2015 vedtog en ændring til avlsforeningens vedtægter, så medlemmer og bestyrelse inden den ordinære generalforsamling kan indsende forslag til kandidater til avlsforeningens styrende organer, det vil sige avlsforeningens formand og bestyrelse.

  Derfor: Hvis du har et forslag til en eller flere kandidater som avlsforeningens formand eller til medlemmer af avlsforeningens bestyrelse, så send dit forslag til et medlem af avlsforeningens bestyrelse, pr. brev eller på e-mail til bestyrelse@highland-cattle.dk, senest den 30. juni 2021

  Gyldige, indstillede forslag til kandidater modtaget senest 30. juni 2021 bliver udsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

   

   Du kan indstille ethvert medlem af avlsforeningen som kandidat, og din indstilling skal indeholde:

  • Den funktion, du indstiller vedkommende til (muligheder: formand, bestyrelse)
  • Navn og adresse på den foreslåede kandidat
  • Kandidatens telefonnummer og e-mail

   

  Gyldige, indstillede forslag til kandidater den 30. juni 2021 og frem til generalforsamlingens start vil også indgå som kandidater, som generalforsamlingen kan give deres stemme ved valghandlingen.

  Det er en forudsætning, at hver foreslået kandidat har godkendt indstillingen, enten ved at underskrive indstillingen eller ved, at den foreslåede kandidat via e-mail til bestyrelse@highland-cattle.dk bekræfter, at vedkommende er indforstået med at blive opstillet som kandidat og ved valg på generalforsamlingen 2021 at indtræde som formand / medlem af bestyrelsen.

  Efter avlsforeningens nugældende vedtægter er følgende ordinært på valg ved generalforsamlingen 2021:

  • Formand: Niels Formanden vælges for 1 år
  • Bestyrelsen: Lene Gommesen (modtager ikke genvalg), Knud Boye Nielsen (modtager ikke genvalg) og Jette Overby (modtager genvalg). Bestyrelsen består desuden af Anni Assenbjerg, John-Erik Hørdum og Jens-Kimer Jørgensen. Medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år

   

  Venlig hilsen

  Niels Seidenfaden


  Landsskuet 2021 aflyses


  Landsskuet i Herning d. 1.- 3. juli aflyses på baggrund af den genåbningsplan, som Folketinget har besluttet.


  Husk at kåre dine dyr

   

  Avlsforeningen anbefaler at alle dyr i besætningerne kåres, da det giver det mest retvisende niveau for dyrenes eksteriør i den enkelte besætning og inden for racen. Avlforeningen yder igen i år tilskud hertil.


  Fristen for kåring første halvår er 7. marts. 

   

  Du kan se hvad du skal gøre under punktet Avl og Kåring.


  Torben Andersen kårer i ugerne 11, 12, 14 og 15. Hvis man ikke har tilmeldt sig kan du kontakte Torben Andersen på mobil 2177 0728 eller mail tra@seges.dk.

  Det er muligt at tilmelde sig via Dansk Kødkvægs hjemmeside eller direkte her http://www.danskkoedkvaeg.dk/avl

  Virtuelt Dyrskue

   


  Så kan vi præsentere resultatet af det det Virtuel Dyrskue.

   

  Vi vil offentliggøre nummer 1 (Rød roset), 2 (Blå roset) og 3 (Grøn roset) i hver klasse.

   

  Herudover vil alle udstillerne få et udstiller-glas.


    

  Fødselsdag: 18-3-2017

  Bedste tyr samt første præmie

  Navn: Parzival of Greenfield
  Opdrætter: Gerold Lintelmann
  Ejer: Mogens Rasmussen

  Fødselsdag: 4-4-2016

  Fødselsdag:20-8-2020

  Bedste ko samt første pæmie

  Navn: Assenbjerg Maren

  Opdrætter: Assenbjerg Highland Cattle

  Ejer: Assenbjerg Highland Cattle

  Fødselsdag: 9-4-2018

  Bedste kvie og bedste højlænder samt første præmie

  Navn: Nordgaards Oda

  Opdrætter: Charlotte & Ole Skou

  Ejer: Charlotte & Ole Skou

  De 4 nyeste varer i Scotshoppen

  Folder til kødkunder

  Grimer

  Skotskternede servitter og bordløbere

  Sticker til bilen i rød