Kødkvægsskuet 2022

Kødkvægsskue 1. og 2. december 2022


Dansk Kødkvæg afholder Kødkvægsskue 1. og 2. december i forbindelse med Agromek i Herning.
Som i 2018 bliver skuet holdt i de helt perfekte rammer i de nyindrettede stalde, som ligger lige ved siden af Hal Q. Det betyder igen, at en hel række praktiske forhold, for eksempel afstanden mellem bedømmelsespladsen og stalden, publikumsadgang til staldene og forhold omkring vaskepladsen, er i top og findes ikke bedre i Danmark.