Kan de gå ude hele året

Kan de gå ude hele året?


Jo - Skotske Højlændere kan godt gå ude hele året, men du skal være meget opmærksom på forholdene og om retningslinierne er overholdt.

Læs evt. også om ændring (nov. 2013) af retningslinier på Landbrugsinfo

 

Takket være en tyk pels som isolerer mod regn og frost kan Højlænderne sagtens gå ude selv i hård frost, sne og slud. Højlændernes pels udgøres af en ulden underpels, som isolerer mod kulde og nogle lange dækhår, som sørger for at regnen løber af på overfladen, derfor bliver de ikke gennemblødte i regnvejr.

 

Selv om pelsen isolerer godt, så skal man huske på, at varmen jo skal komme et sted fra og får Højlænderne ikke nok at spise, eller får de foder med for lavt et energiindhold, så kan de godt komme til at fryse. Ligeledes kan de komme til at fryse hvis de ikke har adgang til strukturfoder. I perioder med hård frost og især vådt og blæsende vejr skal man derfor være opmærksom på, at dyrene har et større foderbehov og at de yngste måske også behov for fodring med et fodermiddel med større energiindhold.

 

Derudover har de behov for et tørt leje og for læ for vinden. Er der ikke naturlige steder på folden, hvor jorden holder sig tør og hvor dyrene kan søge i læ for vinden kan man opsætte et skur eller halvtag, hvor man kan udlægge lidt tørt halm, sand eller andet. Man skal bygge skuret så stort, at der er plads til alle - og husk at især de ældre dyr ikke kan lide at ligge som sild i en tønde. På grund af rang vil de gerne have lidt ekstra plads, de lavere rang vil sikre på at kunne flygte, hvis der kommer en tyran, der vil frem.


Efter fælles udtalelse fra Det Veterinære Sundhedsråd og Dyreværnsrådet kan krav om læskur eller bygning kan kun fraviges hvis: Dyrene holdes på så store arealer, at de naturlige forhold gør, at der kan ydes dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse, som et læskur eller en bygning vil kunne give. Med ”naturlige forhold” forstås, at der er en passende tæthed af bevoksning, der sammenholdt med de øvrige landskabsforhold (hældninger, skråninger og niveauforskelle) samt jordbundsforhold på arealet, kan sikre dyrene mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov. De naturlige forhold skal samtidigt sikre, at alle dyr på samme tid kan hvile på et passende tørt leje 

 

Om sommeren er det vigtigt, at der er skygge på folden. Har man mulighed for at indhegne et lille stykke skov er det dyrenes foretrukne opholdssted fra april til oktober, hver gang solen skinner. Er der ikke naturlige skyggesteder på folden må man opstille halvtage, hvor de kan gå ind under.

 

Man skal være opmærksom på at små nyfødte kalve ikke kan tåle al slags vejr før de er tørre og man bør derfor umdgå at lade køerne kælve i vintermånederne med mindre man har særlig gunstige forhold til kælvekøerne. Kalvedødeligheden for Skotsk Højland er dobbelt så stor i vintermånederne, som om sommeren. Dette skyldes til dels at en ko altid vil søge ud, hvor der er fred og ro og ikke derhen, hvor der er læ og tør halm, for der ligger alle de andre.Skotske Højlændere smider en del af pelsen om sommeren og kan på den måde lettere klare sommervarmen, men de er stadig MEGET skyggekrævende i forhold til andre racer.


Vil man have Skotsk Højlandskvæg er det derfor nødvendigt, at der er på alle tider af dagen, er steder med skygge på folden. De begynder tidligt i foråret at søge skyggen og foretrækker at ligge i skyggen til langt hen i efteråret.

 

Deres foretrukne liggesteder er under træer, hvor det samtidig lufter lidt. Har man mulighed for at indhegne et lille stykke skov eller bare nogle store gamle træer, hvor der altid er skygge under, vil de elske dette.

 

Da dyrene er flokdyr og alle gerne vil ligge ned samtidigt skal områderne med skygge skal være af en sådan udbredelse, at der er plads til alle. Alternativt kommer de nederste i hierarkiet altid til at ligge og bage i solen.


Hot News om Udegående Kvæg i vinterhalvåret


Hent folderen med erfaringer fra 6 besætninger med udegående kvæg her på siden.


Vær opmærksom på varmestress


SEGES|Økologi ved Finn Strudsholm og Birgit Ingvorsen har lavet et gennemgang af nyere litteratur om varmestress' påvirkning på kreaturer, og de har publiceret et review om emnet.


Det er vigtigt at dyrene ALTID har et tørt sted at lægge sig. Det kan være en balle halm på marken, som man spreder ud, hvis jorden er vandholdig.


Dyrene søger gerne skygge om sommeren.