Navngivning af kalve

Navngivning af kalve


Ønsker du at følge Højlænderalfabetet skal kalvene i 2020 hedde noget, der begynder med R. Det er hensigtsmæssigt at tildele kalven gårdens eller lokalitetens navn, f.eks. Højlands Rosita, så vi kan se, at den er født i besætningen "Højland" og vi kan kende den fra alle de andre Rosita, som nok vil fødes i mange andre besætninger i løbet af 2020.

 

Navngivne kalve optages i Kvægdatabasen med deres fulde oprindelige navn, et såkaldt "langt navn" på indtil 20 karakterer. Dette navn kan ikke ændres uden skriftlig tilladelse fra den oprindelige navngiver eller dennes repræsentant. Ejeren af et ikke navngivent dyr kan tildele dyret et navn og ved indberetning få dette registreret i Kvægdatabasen. Dyr kan administrativt tildeles et "kort navn" på indtil 10 karakterer. Det korte navn skal så vidt muligt afspejle det lange navn, F.eks. "Bond" - "James Bond" eller som de fleste "Bond" og "Vestskoven Bond".

 

Du kan hvert år finde inspiration til kalvenavne, der begynder med årets bogstav, i februar nummeret af Highland Nyt.