Aktive Avlsbesætninger

 

Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg

Aktive avlsbesætninger

 

Der er i øjeblikket 11 besætninger med Skotsk Højlandskvæg, som opfylder kravene til at kunne kalde sig Aktiv Avlsbesætning. Du kan finde en oversigt over besætninger, der er registreret som Aktive Avlsbesætninger på Dansk Kødkvægs hjemmeside

under avl. Samme sted findes regler for, hvilke krav der skal opfyldes.

Dansk Kødkvæg kontrollerer 4 gange om året, hvilke besætninger, der opfylder kriterierne til at kunne kalde sig for ”Aktiv Avlsbesætning” og offentliggør resultaterne på Dansk Kødkvægs hjemmeside. Dansk Kødkvæg kontrollerer kun besætninger, der er registreret som ”Avlsbesætninger” i CHR registret.

 

Den første forudsætning for at besætningen kan godkendes som Aktiv Avlsbesætning er derfor, at din besætning skal registreres som ”Avlsbesætning” . Når man får oprettet et CHR nummer oprettes man typisk som ”Dyreomsætning”. Er du oprettet som ”Dyreomsætning” og ønsker at blive Aktiv Avlsbesætning, er første skridt altså at få ændret denne status. Dit lokale RYK-kontor kan oplyse din registreringsform og eventuelt ændre den, hvis du vil tilmeldes og begynde at veje dine kalve

En af de kontante fordele ved at være godkendt Aktiv Avlsbesætning er, at Viking og Avlsforeningen samlet giver til 1.000 kr. mere i tilskud til individafprøvning af kalve.

Desuden sætter foreningen mere fokus på markedsføringen af Aktive Avlsbesætninger, således at du får dit navn og adresse nævnt i Highland Nyt og Årsjournalen ved hver udgivelse.

 

De fire krav i konceptet Aktive Avlsbesætninger er:

 

1. Mindst 80 procent af besætningens kalve skal være vejet ved fødsel, 200 dage og 365 dage.

2. Alle besætningens køer over fire år skal være kåret.

3. Mindst 50 procent af hundyrene skal være insemineret (ingen krav til S-indeks) - eller løbet med tyr med over 108 i S-indeks.

4. Mindst 10 procent af besætningens tyrekalve skal indsættes på individafprøve, dog mindst en kalv hvert andet år.

Vejning er obligatorisk, desuden skal mindst

et af de tre andre krav være opfyldt.

 

Du kan finde en opdateret liste over Aktive Avlbesætninger på Dansk Kødkvægs hjemmeside. Listen opgøres hver 3. måned

 

Følg link