Højlændere købes

Højlændere købes


Pas på nethandelsesvingere!


Får du henvendelser på salg af Højlændere, der er for gode til at være sande, så er de det nok også! Overfør 
aldrig penge for ubesete dyr!


Ønsker du dyr på købslisten?


Økologiske dyr eller økologiske omlægningsdyr købes


Køer, kvier, stude eller et års tyre. Dyrene skal være rolige og gerne tamme
Kontakt


Jesper Meinby Hansen

Resendalvej 16a

8600 Silkeborg


meinby@gmail.com

Tlf. 61304502


IMG_0432
IMG_0433
IMG_0438
IMG_0441

Øko-dyr til naturpleje


Kalve fra i år. Kvier/stude 1-2 år.

Evt. mindre besætning 10-20 dyr i alt – samlet eller delt.


Krydsninger med andre racer har også interesse. 


Kontakt


Knud Madsen

Sangildvej 17

7470 Karup


lillesangildgaard@gmail.com

Tlf. 25119354


Ønsker du dyr på salgslisten?