Arealkrav

Arealkrav


Hvis du har et stykke jord, som du overvejer at anvende til afgræsning, så er et af de første spørgsmål som melder sig altid; "Hvor mange dyr, kan der gå?". Desværre kan der ikke svares helt entydigt på spørgsmålet. Det afhænger nemlig helt af arealets kvalitet og dyrenes størrelse. På en lyngklædt hede eller lignende areal vil der være meget få foderenheder pr. ha og her skal der måske 5 ha til pr. dyr, mens der på veldrænede jorde med kulturgræs sagtens kan gå 2 køer med kalve pr. ha.


På sandede jorde kan ikke opnås så mange foderenheder pr. ha, som der kan på lerjorde, der har et højere indhold af plantetilgængelige mineraler og som holder bedre på vandet. Man kan dog forbedre jorden meget ved at gøde og så græsset om med jævne mellemrum.


Når man planlægger en besætning skal man huske på, at de 2 eller 4 køer man starter med hurtigt får kalve og bliver til mange. Inden man får solgt fra og slagtet er der typisk gået 1-2 år. Derfor tæller en besætning typisk 3 gange så mange dyr, som der er moderkøer. Det betyder, at har du 3 køer har du desuden 1 tyr, 3 små kalve samt 3 kalve fra sidste år, altså 10 dyr og så har du brug for omkring 4 ha. Derudover er det en god idé at have lidt ekstra areal, så man kan tage slæt til wrap og så man kan skifte mellem foldene for at holde sygdomstrykket nede.

Det er dog ikke nok at planlægge besætningens størrelse efter, hvor mange dyr græsset kan brødføde om sommeren. Dyrene går ude om vinteren og slider på græsset og derfor må man også planlægge besætningens størrelse efter, hvad jorden kan holde til om vinteren. Har man for mange dyr pr. ha om vinteren vil folden blive trådt op og der kommer til at mangle tørre liggepladser. I vinterhalvåret er det typisk de fede jorde, der ikke kan tåler ret stor belastning, mens de sandede jorde lettere holder tørre og knap så let bliver trådt op.


Skotske Højlændere trives bedst, hvor de har god plads. De er glade for kuperet terræn og områder med træer og buske. Et kuperet terræn har den fordel, at dyrene lettere kan finde tørre liggepladser i de højtliggende områder, i perioder hvor det regner meget.


I sommervarmen har de brug for at kunne gå i skygge under træer, så har man et område, der rummer lidt af hvert, kan man med fordel hegne det hele ind.


Skotske Højlændere er den bedst egnede race til naturpleje. De spiser med stor fornøjelse bjørneklo og andet ukrudt. Har du sat Højlændere ud i et område, og er i tvivl om der er føde nok i det græs de går på, kan du stille en balle halm ud og se om de spiser den. De er glade for halm, men om sommeren er der som regel, så mange andre fristelser, at de gemmer halmen til senere, men hvis dine Højlændere starter med halmen, så er der nok for lidt at spise i det område de går i.