Drikkevand

Drikkevand


Adgang til frisk drikkevand er noget af det vigtigste for Højlændernes trivsel. Undervurdér derfor aldrig vigtigheden af at kontrollere drikkeautomater og drikkekar dagligt. Om vinteren i frostvejr kan det være nødvendigt at tilse vandet 2 gange dagligt, hvis der er risiko for at vandet fryser.

 

Dyrene drikker helst fra en fri vandoverflade og foretrækker frisk rent drikkevand. Hvis vandet er snavset eller de skal gå langt for at få vand er de tilbøjelige til at drikke mindre, hvilket går ud over deres trivsel. Sørg derfor for at folden er indrettet med flere drikkesteder, hvis folden er stor eller langstrakt. Ligesådan hvis der går mange dyr på folden. Dyrene drikker som regel på samme tid og de skynder sig ikke, så lavere rangerende dyr også kan komme til ved vandtruget. Går der mere end 20-25 dyr på en fold bør du derfor indrette med flere drikkesteder.

 

Tjek DAGLIGT om der ligger en død solsort i drikkevandet eller om der er en Højlænder, der har ophold sig med bagenden til vandtruget!

 

Drikkekaret må ikke være så højt, at de små kalve ikke kan nå. Kalven begynder som regel at drikke vand, når den er 2 uger gammel. Især sommerkalve har brug for let adgang til frisk drikkevand.


Vandkar og vandhuller


Om sommeren er et stort drikkekar den optimale

løsning. Dyrene er glade for at drikke fra en fri vandoverflade og drikker mere end de ville gøre fra en automat med et lille drikkehul. Ligesom os andre kan de godt lide at drikke sammen med vennerne. Et vandkar er derfor fremmende for tørsten i modsætning til køen foran en vandautomat med plads til kun en enkelt ko ad gangen. Drikkeautomater med to tætsiddende huller duer ikke til Højlændere, da hornene gør, at de aldrig vælger at drikke to og to. 


Et vandhul er også altid populært, men husk at holde øje med vandkvaliteten. Er vandet plumret og brunt efter klatter, der er afsat bør området hegnes fra. Vælger dyrene pludselig vandpytten fremfor vandautomaten, bør man også straks kontrollere vandet i vandautomaten - det kunne jo være, at der var faldet en klat ned i vandautomaten.


Frostfri drikkeautomater


Det eneste rigtige er at indrette vinterfolden med frostfri drikkevandsinstallation, da den jo til tider også skal fungere i minus tyve grader. Det er lidt dyrere end en vandslange og et drikkekar, men det sparer dig for meget besvær med hakke is af overfladen og bære vand ud om vinteren. Om sommeren kan du jo så supplere med nogle billigere drikkekar på sommerfolden.


Et frostfrit drikkekar med varmelegene, sørger for at vandet aldrig fryser til. Det er kalvenvenligt, da det har fri vandoverflade i forhold til drikkekar med kugle, som dyrene skal trykke ned for at få vand.


Dyrene foretrækker at drikke fra en stor fri vandoverflade. Om sommeren, hvor vandbehover er stort bær de derfor tilbydes store drikkekar.


To frostfri drikkeautomater (uden varmelegeme) med hver 40 liter vand opstillet nær hinanden, men i passende afstand til at to køer kan drikke samtidigt. Til denne type kar hører en kugle som kan monteres om vinteren, så vandoverfladen ikke fryser til.


Rindende vand i åer og avndløb er at foretrække fremfor vandhuller, da vandet hele tiden udskiftes og dermed oftere er friskt vand. Man skal dog holde øje sommeren igennem at bækken ikke tører ud.