Hornene

Hornene


Noget af det mest karateristiske ved Højlænderne er deres horn og vi får da også rigtig mange spørgsmål til hornene, når vi er på dyrskuer. "Mor, se tyren der!" En udsagn vi hører igen og igen, når vi på dyrskuerne trækker forbi med en lille kvie. Ja, for det er ikke bare tyrene, der har lange horn, det har køerne også. Faktisk har køerne som regel længere horn end tyrene. Mange vil også gerne vide, om man kan se forskel på dyrenes køn ud fra hornenes form og det kan man.


3 måneder gammel kalv


Når kalvene er omkring 3 måneder gamle begynder de små hornspidser at bryde frem gennem pandehåret. I starten vokser hornene lige ud til siderne og man må se om dyret er med eller uden dusk under maven for at afgøre om det er en tyrekalv eller en kviekalv. Når dyrene er omkring et år gamle begynder hornene at udvikle sig forskelligt afhængigt af køn. Herunder er vist udviklingen af en kvies horn. Kviens far og mor er dyrene til venstre.


Voksen tyr  

 

Tyrenes horn er kraftigere end køernes og peger næsten lige ud til siderne og spidserne drejer frem og let opad. Hos nogle tyre kan hornene godt pege lidt nedad førend de drejer op. Det anses ikke for korrekt hornstilling, hvis spidserne peger nedad.

 

Køernes horn vokser ud til siden for så at dreje opad. Hornene vokser hele livet og en ung ko vil derfor have kortere horn end en gammel ko. En Højlandsko kan blive meget gammel og nogle af de ældste køer får horn, hvor der er op til 130 cm mellem spidserne.

 


1.

Kviekalv 10 mdr.


2.

Samme kvie som ovenfor. Nu 1,5 år gammel


3.

og næsten 2 år gammel


Studen på billedet er 8 år gammel og ligner hornmæssigt mest af alt en ko. Mange gange vil Hornene gå mere vandret end de gør på denne stud.


17 år gammel ko, der måler 120 cm mellem spidserne   
Ældre tyr