Indfangning af dyr

Indfangning af dyr


Gode råd til indfangning af Skotsk HøjlandskvægPåklædning

Uanset hvor varmt det er den dag du skal fange dine dyr, så tag lange bukser og en langærmet skjorte eller vindjakke på. Det kan ikke undgås, at du skal i tæt kontakt med samtlige horn i besætningen, og man kommer mange gange lettere til skade, hvis et horn river i varm og fugtig hud end, hvis det glider af hen over et jakkeærme. Tøjet må gerne have en tæt og glat overflade uden huller, så et horn glider af på overfladen. Undgå tøj med huller, strik og andet, hvor hornene let borer sig ind og hænger fast.


Skal du ud i mosen og fange dyr husker du nok at tage gummistøvler på, men selv om der er tørt og fint på folden, bør du iføre dig kraftige støvler eller evt. sikkerhedsstøvler, så du ikke får trådt tæerne i stykker. Selv kalve vejer så meget, at de kan give meget mere end blå mærker, hvis de træder dig over tæerne. Normalt træder dyrene ikke en over tæerne, men når man skal i nærkamp med hele besætningen er det næsten uundgåeligt, at der ikke er en enkelt, der ved et uheld kommer til at træde op på ens tæer eller vrist.

 

Undgå stærke farver - køer reagerer ofte på orange, pink og andre pangfarver. Så med mindre du har trænet disse farver, så vælg "det du plejer at have på", noget mørkt og gerne noget fra en jagtforretning eller i det mindste noget der samme farve som græs, hø eller møg. Inden du er færdig med indfangningen, så har du alligevel den sidste af farverne!

 

Mandskab

Det er en nærliggende tanke at tilkalde massiv hjælp til indfangningen, men tilkalder du hele landsbyen, så er det næsten 100 % sikkert, at du skræmmer dine dyr så langt væk, at du ikke engang får fanget den ko, der er helt tam og kælen. Er du alene om dine dyr i det daglige, er det en god idé at finde ud af, om du ikke bør alliere dig med en makker, som allerede inden indfangningen inviteres ud på marken og hilser på dyrene, så dyrene kan vænne sig til den fremmede. I nogle besætninger kommer der ofte fremmede og her er det næppe et problem med nye cowboys, men ved du, at dine dyr reagerer på fremmede, så er det på tide at starte med at slæbe alle dine gæster ud i marken til tvangsbesøg hos dyrene, så dyrene kan vænne sig til fremmede mennesker. Du bør ligeledes selv dagligt bruge tid i tæt kontakt med dine dyr, gerne strigle og fordre med godbidder, så de er trygge ved dig som person. Min erfaring er, at det er lettest at være 2 mand max. 3 mand om at indfange dyr. Der skal kun være en der lægger grime på dyrene, og det skal være den der har den tætteste kontakt til dyrene i det daglige, mens man med fordel kan have 1-2 mand, der hjælper med at åbne og lukke led, drive dyr i den rigtige retning, sørge for at de ikke løber væk igen, hente tovværk, spande med lokkemad og andet man lige står og mangler, når chancen for at få grime på et dyr byder sig. Folk der ikke har erfaring og forstand på besætningen skal holde sig langt væk, når der fanges dyr. Tilskuere gør mere skade en gavn.

 

Undgå at råbe, kaste med ting eller på anden måde lade dine køer få det indtryk, at du er det mindste irriteret over tingenes udvikling eller mangel på samme. Det gør kun det hele værre. Det gælder om at kunne læse et dyr og regne ud, hvordan det vil reagere og så udnytte det. Viser du det et stykke tovværk løber det væk, viser du det en spand med foder komme det hen mod dig. Som regel kan man få dyret til at følge efter en spand mad ind i en fangfold og så have en hjælper, der lukker indgangen bag ved. Når dyret har mulen godt begravet i spanden med mad, er det tid at forsøge at liste en grime på dyrene.


Undgå stress

Det tager tid at fange dyr - meget mere end man normalt forestiller sig. Begynd derfor i rigtig god tid i forhold til, hvornår dyrlægen har sagt, at han kommer. Sig til dig selv, at du fanger dem du kan nå og resten må blive en anden dag. Bliver et dyr meget stresset, kan det dø i løbet af få timer og du kan stort set intet stille op. Dette er set flere gange hos Højlændere, der er løbet løbsk og flere ejerne kan berette historier om hvordan dyrene lå døde i transporten efter de havde fanget dem (i live) og kørt dem hjem. Løber et dyr derfor ud af indhegningen, så vær meget varsom med at jage med det. Et løst dyr må meget hellere lokkes hjem med en spand med mad og synet af nogle velkendte kammerater.

 

Bliver du stresset af, at tiden er ved at rende ud, så stresser du dyrene og de

bliver mange gange sværere at fange. Har du oceaner af tid kan du også tillade dig at lade et dyr slippe første gang du er tæt nok på til at lægge en grime på og i stedet vente til næste gang, hvor du måske får en endnu bedre chance. Især de små kalve som ikke har været i fangefold eller grime før bør man have god tålmodighed med. Kan man gennemføre indfangningen i en helt rolig atmosfære, kan man mange gange blive overrasket over, hvor let det kan være at lægge tovværk på en kalv for første gang.


Indfangning af køer med kalve

Når du fanger køer med kalve, så skal du være opmærksom på, så vidt muligt at få ko og hendes respektive kalv med sammen. Koen står mere roligt og venter, hvis den har styr på, at dens kalv er lige ved dens mule, så den kan se og ikke mindst lugte den. Lad ikke 2 køer (eller flere) med kalve gå løse i samme fangefold. Når en ko bliver begrænset af fangefolden, bliver hun meget mere beskyttende overfor sin kalv og hun vil meget let finde på at angribe en anden ko, der står tæt på hendes kalv. Når en ko angriber vil den svage altid forsøge at flygte, men når man forhindrer hende i det ved at lukke dem i en fangefold, så vil den meget ofte blive stanget bagi. Mange gange er det sår omkring skedeåbningen, men hul i cisternen på yveret er også set. Ungdyr og tyre er langtfra så sårbare som køer med yver. I modsætning til køer uden horn er det altså vigtigt at huske, at Skotsk Højlandskvæg ALTID skal bindes op, så de ikke kan skade hinanden. Det er racens gode moderinstinkter, der nødvendiggør dette.

 

En god måde at binde køerne op på kan være at lave en lille fangefold, hvor

kalvene går løse rundt og hvor køerne står bundet til hegnet udenfor. Så slapper køerne lettere af, når de står og kan holde øje med deres kalv, som ikke kan løbe ret langt væk fra koen samtidig med, at kalven går løs rundt, således at den ikke kan komme til skade og hænge sig i ventetiden ind til dyrlægen kommer eller hvad man nu venter på.

 

Indfangning af kalve

Kalve er de hurtigste og du kan ligeså godt indse, at de skal fanges med list og

god planlægning ikke med magt og kraft. Det bedste er at gøre dem tamme fra fødslen. Det kræver naturligvis, at koen tillader, at du kommer tæt på kalven, men gør hun det, kan du investere et par timer i daglig kontakt fra det øjeblik den bliver født og den næste uge frem. Så er den tam for livet. Lige når kalven bliver født er den uden forbehold for mennesker, og står der et menneske ved dens side, omkring det tidspunkt, hvor den er ved at lære at rejse sig op, så vil dem ikke forsøge at flygte. Når den har fået en tår mælk, sætter du øremærker i og kæler lidt med den, måske i omvendt rækkefølge. Gå ud til kalven 2-3 gange den første dag med et par timers mellemrum og kæl med den. Det gør ikke noget den sover, så er den døsig og let at komme hen til. Strigl også koen, mens kalven står og patter eller bare står og ser på. Efter et par dage er den helt tam og du kan nedsætte besøgsfrekvensen til hver anden eller tredje dag, uden at den glemmer dig.

 

Kælvede koen på en arbejdsdag eller er dine køer bare ikke af den helt fortrolige slags, så kan du opstille et kalveskjul på marken, hvor du lægger lidt hø og halm til kalvene evt. også lidt kalvefoder. Kalvene er som regel så nysgerrige, at de på et tidspunkt skal hen og undersøge kalveskjulet. Mange kalve kan også godt lide at have et sted, hvor de kan ligge i fred for de voksne dyr. Det kan være en idé at sprede lidt hø i nærheden af kalveskjulet, så der også er lidt grund for køerne til at lægge vejen hen forbi kalveskjulet og måske lægge sig i nærheden af kalveskjulet. Kalveskjulet skal være stort nok til, at alle kalve kan være der inde på en gang ellers er de mindre tilbøjelige til at lægge sig derinde. Man kan evt. bruge en fangefold, hvor man laver en bom foran indgangen til fangefolden i ca. 90 cm's højde. Den tillader kalvene at gå under og forhindrer køerne i at gå ind. Nogle køer bliver dog meget adrætte, hvis der er kalvefoder i kalveskjulet og man skal derfor holde godt øje med, om der er køer, der finder ud af at mave sig ind. Hvis bare en enkelt ko har sin daglige gang i kalveskjulet, bliver kalvene straks mindre tilbøjelige til at gå derind.


Respekter køernes indbyrdes rangorden, når du skal håndtere hele flokken. Det gør det mange gange nemmere.

Indfangning af kvier

Unge kvier kan som regel godt drives sammen i en fangefold uden at de angriber hinanden, men man bør ikke drive dyr af meget forskellig størrelse eller alder sammen i samme fangefold. Man bør heller ikke lade dyrene stå uden opsyn i en fangefold. Efter at kvierne er drevet i fangefold bør de bindes op hver for sig, så de ikke laver skade på hinanden i ventetiden.

Ved indfangning af kvier skal man især være opmærksom på, at de ikke knækker

hornspidser. De mest sårbare er kalvene omkring 3-4 mdr. De har helt små og ofte bløde hornspidser som meget let knækker eller bliver skæve, når de stødes mod rækværk. Igen er der kun et at gøre - foretag alle bevægelser så roligt som muligt og giv dig god tid. Jo mere tid du har brugt sammen med kalvene i tiden forud for indfangningen desto mindre nervøse bliver de, når indfangningen går i gang.

 

Indfangning af tyrekalve

Tyre er som regel de roligste og letteste at håndtere. Tyrene vil også stange hinanden, når de stresses ved at blive drevet tæt sammen i en fangefold, men man kan alligevel roligt drive dem sammen og herefter fange dem en for en og binde dem op. Tyrene er sjældent meget aggressive overfor hinanden og de er lang fra så sårbare som køerne.

 

Nervøse dyr og aggressive dyr

Har du nogle dyr i kategorien "vilde", så bør du overveje om det er nogle af dem, der skal slagtes. Kan eller vil du ikke det, så er en mulighed at få dyrlægen til at skyde dem med bedøvende pile. I så fald bør du sikre dig, at de kan ligge i fred på marken og vågne igen. Det tager som regel flere timer for et dyr at vågne efter en bedøvelse og er ikke uden risiko. Bl.a. bør du ikke bedøve drægtige dyr og især højdrægtige dyr. Man bør kun bedøve dyr, hvis det et tvingende nødvendigt at få fat på dyret og det på ingen måder lade sig gøre at få fat på det på andre måder. Når dyret bedøves må det ikke være stresset. Bedøvelsen virker dårligt på et stresset dyr og dyrlægen er derfor nødt til at give en større dosis. Højlændere er følsomme overfor bedøvelsen og for høj dosis er flere gage endt galt.

 

At drive dyr

Det er som regel 100 gange lettere for 1 mand at lokke en hel besætning i den rigtige retning med en spand mad end det er for en hel kæde af mennesker at drive en enkelt ko ind i en fangefold. Start derfor med lokkemaden. Øverst på køernes ønskeseddel står fuldfoder fra foderstoffen, men wrap og hø kan nogle gange være at foretrække, for at der ikke skal blive alt for meget kamp om maden og fordi at du skal nå at fange alle dyr, inden den sidste er mæt og skrider igen. Når du skal lokke dine dyr i fangefold, så start med lokkemad og vent med driveriet som sidste udvej lige inden du helt opgiver indfangningen.

 

Har du et dyr du ikke kan komme tættere end 50 m på, så kan du styre retningen ved at drive ene mand bagfra. Koen vil hele tiden søge væk fra dig, og vil du have den til at gå lidt mere mod venstre, så går du selv lidt mod højre og koen vil som regel hurtigt ændre retningen. Sæt ikke tempoet for højt, men brug tid på en god tango med koen på marken. De fleste køer ender med at gøre som man ønsker af dem, hvis man bare er tålmodig nok. For hårdt pres har den modsatte effekt. Det gør dyret stresset og adrenalinen i dyrets krop gør det ude af stand til at handle på fornuftig vis. Er dyret først køert helt op tager det lang tid at falde ned igen. Undgå derfor at dyrene bliver stressede.


Fangefolde

Man kan købe mobile fangefolde, men ordet mobil skal læses med forbehold. Typisk vejer en sektion på 3 m 50 kg og kan lige netop løftes og bæres af to mand. I praksis skal en mobilfangefold køres ud i marken med en traktor ellers får man opbrugt alle sine kræfter inden man skal i gang med at indfange dyrene. Nogle tilbyder også at indfange dyr med hunde og heste, men dette er ikke noget Avlsforeningen vil tilråde med mindre dyrene på forhånd er vænnet til indfangning med denne type dyr. Mange køer er bange for heste og nogle Skotske Højlændere, især køer med kalve går til angreb på hunde, hvis de kommer for tæt på.

 

Har du ikke tænkt dig at ofre penge på en mobil fangefold kan du overveje om en gang bigballer som kan opstilles som fangefold. De kan stilles op, flyttes og bruges som foder eller læhegn senere på året. Store tyre og sultne køer vil nok skubbe rundt med ballerne i begejstring, så det er en løsning der primært er god, hvis det kun drejer sig om at fange de små. Til gengæld er det en rigtig god måde at undgå knækkede og beskadigede horn. Vælger du at bruge bigballer som fangefold, så stil dem op en dag eller to i forvejen, så de kan gå og spise lidt i dagene op til. Så er begejstringen taget af, når du skal til at lokke dem ind i fangefolden og så ødelægger de næppe dit arrangement.


Opbinding

Når du binder dyrene så brug et stykke frisk reb. Rebet bindes på dyret som en grime. Dyrene må ikke stå bundet i hornreb. Det gør ondt på dyrene, da de er følsomme i hornranden, og de vil være mindre tilbøjelige til at lade sig opbinde næste gang. Nylon ko-grimer er også gode, men pas på de fine træktove til heste. Karabinhagerne knækker let og du bør derfor ikke lade dyr stå bundet i træktove i længere tid uden opsyn. Tyre må ikke bindes i tyreringen. Du kan vælge at binde dyrene i en halsrem og en kæde. Det er meget holdbare materialer, der ikke knækker, til gengæld bør du nok lade dyrene have en grime på mens dyrlægen stikker, da en halsrem ofte giver lige rigelig med bevægelsesfrihed for hornene.

 

Når du binder et dyr, så skal det gøres i en relativ kort snor på 30-50 cm. Dyret skal bindes i en højde svarende til lige under maven. Binder du dyret højt og det vælter, kan det komme til at hænge sig selv. Binder du det i for lang snor kan det dreje rundt om sig selv og vælte over snoren. Kalve kan finde på at løbe og kan brække halsen, når snoren pludselig ikke er længere og den brat stoppes i flugten. Snoren skal være lige akkurat så lang at dyret kan rejse sig op, hvis den falder. Når en ko skal rejse sig er den nødt til at kunne få mulen helt ned til jorden for at kunne rejse sig op på forbenene. Derfor er det smart, at koen er bundet relativt tæt ved jorden uden at det dog er så tæt at den kommer til at træde hen over med det ene forben. Hav altid en kniv på dig, når du har bundet dyr op. Skulle ulykken være ude kan du hurtigt skære et dyr løs, hvis den er ved at hænge sig selv.


Respekter rangorden


Når du går i gang med at fange dyr, så start med de højest rangerende dyr i folden først. Foldtyren, førerkoen og hendes kalv, ko nr. 2 i hierarkiet osv. Selvfølgelig skal du ikke følge rangordenen slavisk, hvis der er en anden, der har mod til at melde sin ankomst i fangefolden, men som regel er det langt lettest at tage de øverst rangerende dyr først, da de lavere rangerende føler sig mere trygge, når lederdyrene er pacificeret. Når du skal slippe dyrene igen, så start med den lavest rangerende først.

Er dyrene løbet hjemmefra, så hold øje med, hvad retning de løber uden at jage dem. Der skal lokkemad, masser af tid og tålmodighed til at få fat på dem igen. Lokkemad kan være lækkerier i en spand, hvis hvis det er unge dyr kan en kendt voksen ko (helst mor) fra besætningen have en mere magnetisk og beroligende virkning.


Når du binder et dyr så lad det ikke stå i længere tid i fuld sol. Sørg på forhånd for at du har stillet traktor, fangefold, bom eller hvad du  påtænker at binde dyrene til, at der er skygge på det tidspunkt af dagen, hvor du forventer, at dyrene skal stå og vente på dyrlægen.


Når indfangningen går i gang kan det være en fordel at slukke for strømmen lige inden, så du selv har mulighed for at springe over hegnet uden risiko for at få stød.