Læ og tørt leje

Læ og tørt leje


Dyrene skal have adgang til læ og til et tørt sted at ligge. Dette er et lovkrav.Som udgangspunkt skal dyrene have adgang til et læsskur, men dette kan fraviges, hvis dyrene holdes på store arealer, hvor de ”naturlige forhold” er af en sådan beskaffenhed, at der kan ydes dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse et læskur eller en bygning vil kunne give.


Er antallet af dyr lige i overkanten af hvad folden kan klare i vinterhalvåret eller er det en særlig fugtig periode, således at de naturlige forhold ikke er tilstrækkelige til at efterkomme de lovmæssige krav til tørt leje, må du gerne sprede halm på marken til dyrene.


Det er ikke nok at lade dyrene ligge i de foderrester, som falder ud af balleringen. Der skal spredes hele bigballer og løbende fyldes tørt på toppen, for at madrassen forbliver tør i overfladen. Ligeledes er du nødt til at fjerne klatter og ryste op i halmen dagligt eller som minimum hver gang det har sneet.


Det er en forholdsvis overkommelig opgave at sprede halm på marken til 2-6 kvier, mens en det godt kan udvikle sig til fast arbejde, hvis du i perioder med meget nedbør skal holde tørre liggepladser i under åben himmel til en hel besætning på 30 dyr eller derover.

Selv om dyrene har et skur at gå ind i vil de ofte vælge at ligge i det fri, hvis du spreder en balle halm på marken.

Mangler der læ på folden kan en læmur af halmballer gøre underværker. Stil bigballer i en halvcirkel eller evt. som et H og spred halm mellem ballerne. Dyrene elsker sådanne liggepladser.Du skal dog vøre opmærksom på at en læmur af halmballer er bedst egnet til ungdyr, da voksne tyre og køer ofte i begejstring flytter rundt på balerne, så dit bygningsværk bliver ødelagt. Af samme årsag må du aldrig bygge læmuren i mere end en etage.

En granskov er et populært opholdssted for dyrene om vinteren. Her finder de god læ og grannålene han udgøre et tørt leje. Er belægningsgraden for stor vil skovbunden dog blive trådt op og blive pløret. I sådanne tilfælde kan en bigballe gøre underværker. En balle halm kan holde i flere uger blot man dagligt spreder et par tørre skiver på toppen af lejet. 

Nyfødte kalve søger ikke af sig selv læ og et tørt leje og derfor skal man være meget opmærksom på køer, der kælver i vinterhalvåret. I løbet af en uges tid finder de små dog som regel ud af, at der er meget mere behageliogt at ligge i halmen.

Dyr der går ude om vinteren skal altid være vænnet itil det, så de har udvikllet vinterpels, være i rette huld og i øvrigt være sunde og raske. Er de det, vil selv racer, der er langt mindre velegnede til udendørsliv i de koldeste vintermåneder foretrække at ligge ude på et tørt leje fremfor at gå ind på stald.I forhold til andre racer er Højlænderen dog den race, der har den tykkeste pels og dermed er den, der er naturligt bedst egnet til at klare sig i koldt og vådt vejr.


Avlsforeningen har i vinteren 2013/2014 gennemført en undersøgelse af, hvor køer vælger at lægge sig, hvis de frit kan vælge. Dyrene fik 3 valgmuligheder; en bunke halm under åben himmel uden nogen form for læ, en bunke halm, hvor der er opstillet en halmmur omkring til at give læ for vinden og endelig et læskur ligeledes med tørt  strøet halm. Resultaterne vil blive præsenteret i starten af 2015. Du kan følge med på vores side om Projekt Udegående kvæg.