Mønstringsregler

Mønstringsregler


Dyret:

 • Vaskes, vær især opmærksom på ører, øremærker, under halen, klove og under maven på dyret.
 • Bærer en ren og pæn grime, hvor rebet er i passende længdeTrækkeren/mønstreren:

 • Trækkeren skal fremstå ren og i racens farver
 • Katalognummeret medbringes i konkurrencen, så det er tydeligt at se for dommeren
 • Går på venstre side af dyret
 • Trækker ”med urets retning” rundt i ringen
 • Kende dyrets alder (junior/senior)
 • Specielt for mønstring af ko med kalv:
 • I miniput/junior konkurrencen: 2 trækkere tilladt (deltager som én enhed)
 • I senior konkurrencen: 1 trækker tilladtSamarbejde mellem trækker og dyr

 • Opmærksom på dommer også når dommeren bevæger sig foran dyret. Vigtigt at være opmærksom på, at dommeren kan se dyret hele tiden
 • Opmærksomhed til andre mønstrere. Det er positivt at hjælpe – hav øjenkontakt til trækkeren foran, før du hjælper
 • Ingen snak med publikum eller andre deltagere. Ingen brug af mobiltelefon
 • Ved bevægelse i ringen: Hold afstand til dyret foran (ca. 1,5 m – 2 m, hvis forholdene tillader det)
 • Ved opstilling på række: Hold afstand til dyrene ved siden af (ca. 0,5 m). Evt. større afstand ved dyr med lange horn eller tyre
 • Man skal være i stand til, at få dyret til at gå fremad, såvel som man skal være i stand til at bakke med dyret (dette gælder dog ikke miniput) på kommando
 • Overhaling af dyret foran må kun ske med tilladelse fra dommeren
 • Dyret opstilles med parallel benstilling, passende til dyrets brede
 • Dyrene skal kunne stå stille på en lige række, når dommeren beder om dette. Der rettes ind efter den, som går stiller sig op først.
 • Husk aldrig at slå eller sparke dyret
 • Showstick er tilladt (ved skift med dyr, bør der gøres opmærksom på, om dyret er vant til showstick eller ej)
 • Specielt for senior konkurrencen: Dommeren kan forlange, at der byttes dyr i ringen. Ved opdeling, hvor der er miniput, junior og senior, kan dommeren bede juniormønstrerne om at bytte dyr. 


Under hele konkurrencen er det vigtigt, at du som trækker slapper af/nyder det, og ser ud som om, du har gjort det mange gange før. Vær smilende og oplagt. Prøv evt. at snakke stille med dyret (få dets ører frem) så dyret også ser ud til at være opmærksom på, hvad der sker

.

Det er ikke tilladt at deltage både i mønstringskonkurrencen og være dommer i mønstringskonkurrencen på samme skue.


Reglerne er ændret på et møde den 28/11-2009 og er gældende fra 1/1-2010. Til mødet var følgende til stede: Nicolai Kjærgaard, Lene Black, Dennis Juhl, Charlotte Skou, Ann Sørensen, Michael Ingerslev og Kristina Brødbæk.