Avlsprojekter 2022

Avlprojekter 2022


Avlsforeningen yder et tilskud på 500 kr. pr. hundyr, der deltager i avlsprojekter. For at et avlsprojekt er tilskudsberettiget skal det være godkendt af avlsforeningen (slået op på denne side). Derudover skal krav til henholdsvis hundyr og dets ejer samt projektejer og tyr være opfyldt, se overfor.


Foruden eventuelle hundyr fra projektejer skal der være hundyr fra mindst to eksterne besætninger for at være et avlsprojekt med muligt tilskud til hundyrejere.


Tyrens ejer (projektejer) fastsætter projektafgift, der omfatter tilsyn, løbning, foder, vand og mineraler i et antal dage, der normalt vil resultere i drægtighed, normalt mindst 70 dage.


Projektafgiftenbestemmes af projektejer, men bør højst være 1.000 kroner pr. hundyr. Projektejer garanterer ikke for drægtighed.


Avlsforeningen giver et tilskud til hundyrets ejer, når denne er medlem af Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg. Tilskuddet er 500 kroner pr. hundyr, som udbetales til hundyrets ejer efter, at dyret er hentet hjem. Projektejer får ikke tilskud til egne hundyr.


Hundyrets ejer forpligter sig til at registrere og indberette kalvens vægt ved fødsel, 200 dage og 365 dage til Kvægdatabasen for kalve, der bliver født som resultat af, at moderen har været med i et avlsprojekt. Vægt ved 200 og 365 dage kan registreres på en vægt (bedst) eller ved aflæsning på et kreaturmålebånd.


Beskrivelse af avlsprojekter generelt


Krav til avlsprojekter samt deres indhold

Et avlsprojekt består af en tyr samt en projektejer, som styrer alt det praktiske ved avlsprojektet.


Krav til hundyr og dets ejer:

 1. Hundyret skal være renracet Skotsk Højlandskvæg (= min. 87,5 % Highland Cattle)
 2. Ejer sørger for transport til og fra avlstyren
 3. Hundyret opholder sig hos projektejer for ejers egen risiko, og ejer sørger for eventuel forsikring af dyret.
 4. Ejer indberetter hundyret med afgang til levebrug og med indgang i projektejers besætning – samt med indgang, når hundyret kommer tilbage efter endt ophold hos projektejer. 


Krav til projektejer og tyren:

 1. Tyren skal have bekræftet forældreskab og være mindst 93,75 procent Highland Cattle
 2. Tyren skal være kåret med mindst 83 for Helhed.
 3. Tyren skal have minimum S-indeks 108.
 4. Tyren skal være testes negativ for Crop Ears.

 5. Projektejer oplyser om eventuelle uønskede egenskaber hos tyren
 6. En avler kan søge avlsforeningen om dispensation for tyre, der ikke opfylder fastsatte minimumskrav for projekttyre
 7. Projektejer sender oplysninger om avlsprojektet til bestyrelsen/webmaster (stamtavle, foto af tyren, kort tekst om ankomst/afgang, adresse mm.) til offentliggørelse på avlsforeningens hjemmeside og i nyhedsbrev
 8. Projektejer fører tilsyn med dyrene og sikrer, at der er tilstrækkeligt med foder og frisk vand samt tilbyder dyrene mineraler
 9. Projektejer laver kontrakt med den enkelte hundyrejer med underskrift fra alle parter
 10. Projektejer indberetter oplysninger om indgang i og afgang fra besætningen for hvert hundyr samt indberetter løbeperiode (dagen efter indgang til dagen før afgang).


Eventuelle henvendelser om avlsprojekter til: Anni Assenbjerg

Navn Ko/kvie

CKR. nr. 

Ejer

1

Loddenborg Laika

25461-01757

Jesper Engel Hansen

2

Lindbjer Nana

117894-00023

Jesper Engel Hansen

3

Lindbjerg Line

117894-00015

Jesper Engel Hansen

4

Gl. Mølle Freja

56713-00186

Knud Engmarksgaard

5
6

Projektet er lukket for tilmeling 01-08-20227
8
Avlsprojekt "Sikeborg Naturkød"

 

Køer og kvier i løbes ved Assenbjerg Nanoq. Han er en super avlstyr, meget roligt temperament og med et s-indeks på 117. 

Nanoq er kårret med 84-88-85-87

Nanoq er testet og er fritaget for crop ears (CEF) Se stamtavle.

Far er skotsk fødte ineseminations tyr, 

Calum Seoladair Dubh 2nd Of Killochries, han har avlet mange meget flotte dyr i Danmark og er også sort.

Dyrene skal gå på naturarealer i et kuperet område med masser af træbevoksning for skygge, rindende vand, masser af græs og selvfølgelig mineraler ad libitum. Køer og kvier er velkomne fra medio juni. Ved interesse og evt. besigtigelse af tyr samt afkom herfra, ring for nærmere information.


Se Stamtavle

Tilmeld dyr til Jesper Engel Hansen


Projekt ejer:

Silkeborg Naturkød

Jesper Engel Hansen

Tlf. 61304502

meinby@gmail.com